Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Documenten

Datum
Prijsherzieningsaanvragen OW
PRIJSCORRECTIE OW-OVERZICHT AANVRAGEN
Aanvraag prijsherziening
Nieuwsbrief Januari 2023- Onderdirectoraat Onderzoek en Innovatie No. 13
Digitale Nieuwsbrief editie 10 / Januari 2023
Jaarverslag ministerie van OW 2022
COMMERCIËLE VERKAVELINGEN 2014-2022
Overzicht BV’s 2012 tot 2022
Lijst van over te nemen weginfrastructuur
bijlage jaarverslag min OW 2021
Jaarverslag ministerie van OW 2021
COMMERCIËLE VERKAVELINGEN
OSW-Strookje indiening vergunning OW
Handleiding Verkaveling
OVERZICHT GEREGISTREERDE TAXATEURS PER 31 OKTOBER 2022
OVERZICHT GEREGISTREERDE VERKAVELAARS PER 31 OKTOBER 2022
OVERZICHTEN VAN GEREGISTREERDE TEKENAARS/ TEKENBUREAUS OP HET ONDERDIRECTORAAT PMA PER 31-12-2022
Wet onteigening stedebouwkundige ontwikkeling woningvoorziening
Wet Huurkoop Onroerend Goed
Wet Nationaal Woningbouwfonds