Ministerie van Buitenlandse zaken,
Internationaal Business en Internationale samenwerking

Opheffing COVID-19 maatregelen

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en InternationaleSamenwerking maakt bekend dat de COVID-19 maatregelen, die sinds 13 april 2022 vankracht waren, per 1 april

CARIBEX 2023

In het kader van de operatie “CARIBEX 2023” van de Braziliaanse Marine werd, op 31 maart, een receptie gehouden aan boord van het Oceaan Ondersteuningsvaartuig

Reizen

PSA

International business