Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Water

Ziekenhuizen, Basiszorgverzekering, NCD’s, Millennium Development Goals

Energie

Herstelplan 2020-2022 document, Webiste Herstelplan Suriname

Olie en Gas

LISP II, Grondaanvraag, Bouwvergunning, Nutsvoorzieningen, Huisvestingautoriteit