Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

COVID-19

Ziekenhuizen, Basiszorgverzekering, NCD’s, Millennium Development Goals

Educatie

Herstelplan 2020-2022 document, Webiste Herstelplan Suriname

Werk en werkgelegenheid

LISP II, Grondaanvraag, Bouwvergunning, Nutsvoorzieningen, Huisvestingautoriteit

Afstandsonderwijs

Kunst en Cultuur