Kabinet van de Vice President

Apoera jeugd organiseert Missverkiezingen

Gezonde vrijetijdsbesteding is zoek onder de jeugdigen van Apoera. Daarom zal een jongerengroep van Apoera binnenkort meer activiteiten voor de doelgroep organiseren. Gestart wordt met

BASZ kiest voor dialoog met VP

Mayra Finsy-Sedoc, voorzitter van de Bond van Ambtenaren bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (BASZ), heeft een 19-punten tellende petitie ingediend bij Vice-President

Diaspora

Ziekenhuizen, Basiszorgverzekering, NCD’s, Millennium Development Goals

Herstelplan

Herstelplan 2020-2022 document, Webiste Herstelplan Suriname

Huisvesting

LISP II, Grondaanvraag, Bouwvergunning, Nutsvoorzieningen, Huisvestingautoriteit