Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

EZ organiseert menstruatie armoede bewustwordingsactiviteit

Het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft een bewustwordingsactiviteit georganiseerd naar aanleiding van menstruatie armoede. Hieraan hebben ook verschillende importeurs geparticipeerd