Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

SBF – ITC Kokostrainingen van start

Op vrijdag 29 juli 2022 jl. vond de 1e kokostraining van de Suriname Business Forum en International Trade Center in samenwerking met het ministerie van

Diaspora

Ziekenhuizen, Basiszorgverzekering, NCD’s, Millennium Development Goals

Herstelplan

Herstelplan 2020-2022 document, Webiste Herstelplan Suriname

Huisvesting

LISP II, Grondaanvraag, Bouwvergunning, Nutsvoorzieningen, Huisvestingautoriteit