Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

DIRECTIE SVS IN GESPREK MET BOND SVS

Op woensdag 3 augustus 2022, werden het personeel van de afdelingen Dienst Opleiding en Vorming, Kinderen Jongeren Telefoon en het directoraat volkshuisvesting verrast toen zij

Opvoeden met Liefde, Begrip en Geduld

Elk kind heeft recht op liefde, “NO NAKI MA TAKI”. Verschillende instanties kwamen op 20 juli bij elkaar in de aula van Institute for Graduate

Uitbetaling achterstand

Het Ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting, werkt verder aan de invulling van het regeringsbeleid om de Basiszorgverzekering toegankelijk te maken voor iedereen die er