Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de Vice President

Over ons

De Grondwet van 1992  en het Reglement van Orde genoemd in artikel 116 en 119 duiden aan de bevoegdheden van de Vicepresident. De bevoegdheden genoemd in de grondwet zijn onder andere:

  • De Vicepresident neemt het ambt van de President waar in bepaalde gevallen.
  • De Vicepresident vormt samen met de President en de Raad van Ministers de Regering
  • De Vicepresident is belast met de dagelijkse leiding van de Raad van Ministers en is als zodanig verantwoording schuldig aan de President.
  • De ministers vormen samen de Raad van Ministers, die wordt voorgezeten door de Vicepresident.
  • De Raad van Ministers is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van een slagvaardig beleid.

Het Reglement van Orde omschrijft het voorzitterschap van de Vicepresident van de Raad van Ministers. Zijn verantwoordelijkheid voor het coördineren van de werkzaamheden van de Raad en van de afzonderlijke Ministers is samengevat als:

De taak om de eenheid te bewaren, de integratie van de beleidsvoering van de departementen te realiseren, ervoor te zorgen dat Ministers die gemeenschappelijk overleg moeten voeren dat ook daadwerkelijk doen, en aanwijzingen te geven hoe het verkeer tussen Ministers moet verlopen en waaraan stukken voor behandeling moeten voldoen, inclusief de administratieve voorbereiding daarvan.