Ministerie van Openbare Werken

Het Landelijk Woningbouw Programma

Sinds het aantreden van minister Riad Nurmohamed bij het Ministerie van Openbare Werken werd de opdracht gegeven om na te gaan wat er aanwezig was

Verkavelingen

Overheidsverkavelingen, Particuliereverkavelingen

Vergunningen

Overloop(duiker) Vergunningen, BouwVergunningen, Verkavelingensvergunningen, Parkeervergunningen, Brug/Stijger vergunningen, Reclame bord vergunningen

Openbaar Groen en Afvalbeheer

LISP II, Grondaanvraag, Bouwvergunning, Nutsvoorzieningen, Huisvestingautoriteit