e-Services

De overheid van Suriname vergemakkelijkt haar dienstverlening voor haar burgers en andere behoevenden. Middels de e-services is het onder andere mogelijk om middels online formulieren, diverse aanvragen in te dienen.

Intern Gov portaal

Deze e-service is alleen voor ambtenaren

Categorie: Sociale Zaken en Volkshuisvesting

De registratie gaat van start op maandag 27 februari 2023 om 7u ‘s morgens.

Categorie: Transport, Communicatie en Toerisme

Informatie over e-visum, stappen voor aanvraag, benodigde documenten, visumkosten en meer.

Categorie: Grondbeleid en Bosbeheer

Om in aanmerking te komen voor een stuk grond, kunt u zich registreren via het volgende formulier

Categorie: Landbouw, Veeteelt en Visserij

Voor de import van dieren is een veterinaire – importvergunning, afgegeven door het Hoofd van de Veterinaire Inspectie vereist

Categorie: Justitie en Politie

Bekijk verschillende documenten, veel gestelde vragen en het formulier voor het indienen van een verblijfsvergunning

Categorie: Kabinet President

Voordragen van personen voor een ereonderscheiding in het kader van de verjaardag van de Republiek Suriname op 25 november.

Categorie: Openbare Werken

Handleidingen, Formulieren en Status m.b.t. vergunning aanvragen

Categorie: Volksgezondheid

Categorie: Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Besluit Grondconversie 2023

Categorie: Grond- en Bosbeheer

Als bedoeld in artikel 3 en 4 Besluit Grondconversie 2023