Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Voorstel Voordracht Formulier Surinaamse Onderscheidingen

Voordrachtformulier

Surinaamse onderscheidingen - Voordragen van personen

"*" indicates required fields

Persoonlijke gegevens van de kandidaat die wordt voorgedragen

Geslacht*
MM slash DD slash YYYY
Address

Werkgegevens kandidaat

Heeft de kandidaat een baan?

Personen die sociaal cultureel en maatschappelijk verdienstelijk zijn kunnen in aanmerking komen voor een onderscheiding.
Zij moeten iets hebben betekend voor de Surinaamse maatschappij.
Dat kan op verschillende manieren waaronder:

  • door bijzondere prestaties te verrichten als vrijwilliger in een betaalde baan of beroep
  • door al jarenlang vrijwilligerswerk te verrichten of onbezoldigde nevenfuncties te vervullen
  • het kan ook gaan om een combinatie van vrijwilligerswerk, (vereniging, stichting) en bijzondere prestatie in een betaalde baan
In welke hoedanigheid wordt de kandidaat voorgedragen

Hoe lang heeft de kandidaat zich verdienstelijk gemaakt voor de samenleving
Op welk gebied heeft de kandidaat zich verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap?
Opmerking: Meerdere vakken kunnen worden aangekruist
Max. file size: 256 MB.
1) een uittreksel uit het bevolkingsregister of fotokopie ID-kaart.
2) een curriculum vitae.
3) een pasfoto.

Vul hier uw eigen gegevens in

Het is belangrijk dat de gegevens zo volledig mogelijk zijn ingevuld omdat u verantwoordelijk bent voor het correct aanleveren van het ingevulde voorstelformulier en de bijbehorende documenten, vandaar dat uw eigen gegevens van belang zijn.
Address
Relatie tot de kandidaat

Algemene opmerkingen

1. De verstrekte gegevens moeten gemakkelijk verifieerbaar zijn.
2. Hetzij hierin herhaald dat niet alleen gelet wordt op de functie die de voorgedragen kandidaat vervult, maar vooral op de sociale of maatschappelijke prestaties die geleverd zijn binnen of buiten de eigen kring.
3. Geadviseerd wordt voordrachten zoveel mogelijk door of via organisaties, service clubs, verenigingen of andere instanties te doen; dan wel via de districtscommissarissen in wier district de prestaties geleverd zijn of daarbuiten.
4. Voordracht van iemand met een gevangenisstraf van 3 jaar of meer wordt niet in behandeling genomen.
5. Over decoratievoorstellen wordt niet gecorrespondeerd; telefonische informatie door of namens de Adviescommissie wordt niet verstrekt. De voorgedragen persoon die in aanmerking wordt gebracht voor een onderscheiding ontvangt door of vanwege de President een schriftelijke uitnodiging aanwezig te zijn op de dag waarop de onderscheiding wordt uitgereikt, zomede de plaats en de tijd.
6. Tenzij anders is beslist door de President, worden onderscheidingen verleend bij een algemene aangelegenheid (verjaardag van de Republiek Suriname op 25 november) of tussentijds bij een bijzondere gelegenheid (meerjarige jubileum van verenigingen, ondernemingen of andere instanties).
7. Decoratievoorstellen (voor de algemene gelegenheid) moeten uiterlijk 31 juli 2022 zijn ingediend bij het Kabinet van de President van de Republiek Suriname aan de Kleine Combeweg no 2 - 4.
8. Bedrijven/organisaties/stichtingen/verenigingen die bijv. hun jubileum herdenken of vieren mogen maximaal 5 personen voordragen voor een ere onderscheiding van de Republiek Suriname.