Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Historie

Oprichting
De historie van het ministerie van Openbare Werken voert ons terug naar het jaar 1855. In dat jaar werd door de toenmalige gouverneur, dhr. Charles Pierre Schimpf, per Gouvernementsresolutie van 27 december no. 1597 bepaald, dat de Civiele en Militaire Bouw departementen per 01 januari 1856 ‘verenigd zullen zijn onder de naam van het bouwdepartement’.  

Bouwdepartement
Het Bouwdepartement heeft door de jaren heen verschillende naamsveranderingen ondergaan. De huidige naam van het departement is, het Ministerie van Openbare Werken. Het ministerie bestaat reeds 164 jaar.

Overgang naar de Mr. J. Lachmonstraat
Het ministerie was gevestigd aan de Kleine Waterstraat tot het jaar 1974. In dat jaar ging het gebouw in vlammen op en verhuisden de ambtenaren (inclusief de Minister) naar het gebouw op de hoek van de Waterkant en de Mr. Dr. J.C. de Mirandastraat. Met de ingebruikname van het nieuwe, huidige gebouw aan de Mr. J. Lachmonstraat no 167 in 1982, werd een historische mijlpaal bereikt.

Huidig ministerie
Op dit moment verkeert het gebouw in zeer slechte staat. De minister en zijn directie werken aan een oplossing voor dit probleem. Het Directoraat Openbaar Groen (Milieu Beheer) is vanwege nieuwe beleidsinzichten in 2010 overgebracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar het Ministerie van Openbare Werken.