Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

Overheidswetten

Datum
G.B. 1963 No. 23-Landsverordening Monumenten
G.B. 1977 No. 45-Landsverordening
Landsverordening-Erfgoed-1952 no 14
S.B. 2023 no. 92; STAATSBESLUIT van 14 juni 2023, uitvoering van artikel 3a lid 1 Bouwwet 1956 (Besluit Vergunningsrecht).
Wet onteigening stedebouwkundige ontwikkeling woningvoorziening
Wet Huurkoop Onroerend Goed
Wet Nationaal Woningbouwfonds
Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken
Huurwet Woonruimte 2020
Wet Bedrijven en Beroepen
Comptabiliteitswet 2019
SB 27 februari 2019 instelling van het Verkeersveiligheidsinstituut
SB 29 juni 20185 Wet Berm
Bestrating openbare terreinen, parkeerruimten en commercieel gebruik van bermen
Wijziging “Hinderwet”
Staatsbesluit 9 oktober 2001, Primaire Wegen
Staatsbesluit 15 juni 1982 houdende regelen met betrekking tot de uitgifte van domeingrond