Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme

Parastatalen

Als Ministerie met maar liefst 10 parastatalen is het haar taak en verantwoordelijkheid om een basis te leggen voor goede corporate governance en financial accountability.

Deze parastatalen zijn essentieel voor het leveren van betaalbare, kwalitatieve en essentiële diensten voor de Surinaamse bevolking en de regio. Echter bevinden vele parastatalen zich vanwege mismanagement, de financiële crisis en de covid-19 pandemie in een ongunstige financiële toestand. Enkele parastatalen worden echter nog gesubsidieerd door de overheid.

Tijdens het bestuursjaar 2020-2021 is in samenhang met deze bedrijven en de overige stakeholders nagegaan welke kort termijn oplossingsmodellen gebruikt kunnen worden om de liquiditeitspositie te garanderen om de operationele kosten te dekken. Simultaan hieraan zijn bedrijfsmodellen aangepast en besparingen gedaan om hun voortbestaan te garanderen.

Voor de bedrijven Havenbeheer, Luchthavenbeheer, Suriname Airways en Telesur zijn er CLAD-onderzoeken aangevraagd en uitgevoerd.

Overige beleidsmaatregelen worden gehanteerd voor de parastatalen onder beheer van het Ministerie:

Subsidies afbouwen en overstappen naar subjectsubsidie.

Het subsidiebeleid wordt zal verder worden aangepast. De bestaande subsidie zal in zijn algemeenheid worden afgebouwd en tot een minimum te brengen. Tevens zal er objectsubsidie worden ge-implementeerd in plaats van subjectsubsidie. Dit betekent dat de meest kwetsbare groepen individueel bijstand zullen ontvangen van de regering voor het bekostigen van de diensten.

Rechtspositie van de parastalen aanpassen.

Enkele onder TCT ressorterende staatsbedrijven hebben een aanpassing nodig om hun bedrijfsvoering te doen. Bedrijven die nog vallen onder de Sui Generis zullen worden getransformeerd naar een N.V. en bedrijven die reeds een N.V. zijn zullen waar nodig worden geprivatiseerd of hun businessmodel zal worden geëvalueerd.

Financial accountability doorvoeren.

Het invoeren van International Financial Reporting Standards binnen de onder TCT ressorterende staatsbedrijven/ parastatalen, zodat hun financiële verslaglegging consistent, transparant en gemakkelijk te vergelijken is.

Corporate Governance op basis van ratio’s.

Als aandeelhouder bij de parastatalen zal de overheid de beoordeling van de RVC’s en de onder haar ressorteerde directies doen op basis van Ratio’s. Elk parastataal en instituut zal bij de Algemene Aandeelhouders vergadering worden beoordeeld op haar bijdrage aan de staat, de KPI’s welke zij hebben behaald en de financiële verslaglegging.

Contactmomenten en evaluatiemomenten inbouwen met de sector en parastatalen.

Om het beleid beter af te stemmen op de recente ontwikkelingen binnen de sector en de onder het Ministerie ressorterende staats- en parastatale bedrijven zullen er meer contactmomenten worden ingebouwd om de goede werkrelatie te behouden en bevorderen. Deze contactmomenten zullen op kwartaalbasis geschieden tussen de minister en de stakeholders binnen de sector alsook de Raden van Commissarissen bij de staatsbedrijven.

Monitoring en Evaluatie voor nationale projecten.

De meeste nationale projecten die onder de transport, communicatie en toerisme sector vallen worden uitgevoerd door de parastatalen. Het beleid met betrekking tot deze projecten is om een beter monitoring en evaluatiesysteem te hanteren en op halfjaarlijkse basis een rapportage te doen van de gehaalde outputs en outcomes.

Beleidsgebieden
Transport

 1. Nationaal Vervoersbedrijf N.V.
 2. N.V. Canawaima
 3. Maritieme Autoriteit Suriname
 4. N.V. Havenbeheer
 5. Scheepvaart Maatschappij Suriname N.V.
 6. Civil Aviation Safety Authority Suriname
 7. N.V. Luchthavenbeheer
 8. Surinaamse Luchtvaart Maatschappij

Communicatie

 1. Telecommunicatie Autoriteit Suriname
 2. Telesur

Toerisme

 1. Toerisme Authoriteit Suriname
 2. Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC)
 3. Beheersraad Waterkant