Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme

Watertransport

Datum
S.B. 1997 No. 073 – Vaststelling van vergunninqsvoorwaarden voor het onderhouden van geregelde veerdiensten .
S.B. 1988 No. 036 – Vaststelling van een regeling m.b.t. de bezoldiging, premies en vergoeding van loodsen
S.B. 1981 No. 170 – Decreet E-29 vaststelling van regels inzake het Loodswezen
S.B. 1981 No. 166 – Uitvoering van de artikelen 14,15 en 24 van het Zeevisserijdecreet 1980.
S.B. 1981 No. 086 – Decreet E-16 nieuwe regels havenwezen .
S.B. 1977 No. 031 – Reglement voor de loodsdienst
G.B. 1971 No. 118 – Machtiging tot oprichting van en deelneming in de NV Havenbeheer Suriname
G.B. 1968 No. 046 – Vaststelling bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee
G.B. 1964 No. 095 – Verplichtstellen van de bediening van een in Suriname geadmitteerde loods in Surinaamse rivieren en riviermondingen
G.B. 1963 No. 103 – Afkondiging wijziging van het Surinaams Zeebrieven besluit 1933
G.B. 1962 No. 025 – Afkondiging Koniklijk Besluit houdende vaststelling bepalingen ter voorkoming van aanvaringen voor Suriname en de Nederlandse Antillen
G.B. 1947 No. 082 – Instelling van een loodswezen onder beheer van het Gouvernement
G.B. 1936 No. 001 – Betreffende vergunningen tot vervoer te water van personen en goederen
G.B. 1936 No. 088 – Bepalende inwerkingtreding van de verordening van 30 Augustus 1935 (G. B. 1936 No. 1)