Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme

Communicatie

Datum
S.B. 2013 no. 63 WET van 8 april 2013 TOETREDING STCW 1978
Landsbesluit van 2 maart 1963 ter uitvoering van artikel 6 van de Telegraaf- en Telefoon-verordening 1945 (G.B. No. 113).
LANDSVERORDENING van 26 juli 1945 betreffende aanleg, exploitatie en gebruik van telegrafen en telefonen