Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme

Over ons

Volgens het Presidentieel besluit van 16 juli 2020 no 14/2020, houdende aanpassing instelling departementen van algemeen bestuur (“Besluit Taakomschrijving Departementen 1991” (S.B. 1991 no. 58, geldende tekst S.B. 2017 no. 22 zoals laatstelijk gewijzigd S.B. 2020 no 141) is het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme belast met de zorg voor:

  • Het transportwezen, waaronder het water-, lucht-, en wegtransport, alsmede het openbaar vervoer en het toezicht daarop;
  • De faciliteiten ten behoeve van het water- en luchtverkeer, in het bijzonder met betrekking tot een veilige en efficiënte afhandeling van personen en goederen, het loodswezen, alsmede het beheer van alle havens;
  • De afgifte van lucht- en zeebrieven;
  • De Communicatie;
  • Het toerisme.
  • En alle met deze aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor zover die niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen zijn.

Werkgebied en infrastructuur

Het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme is gevestigd aan de Jaggernath Lachmanstraat 132 in een gehuurd pand van Assuria. Binnen dit gebouw zijn de 4 directoraten gevestigd. Ook is de Dienst Openbaar Vervoer gevestigd aan de Jaggernath Lachmanstraat 169 op het emplacement van het Ministerie van Openbare Werken.

Het Ministerie bezit 3 gebouwen aan de Doekhieweg te vliegveld Zorg en Hoop waarin de Luchtvaartdienst en de dienst Luchtvaartterreinen zijn gevestigd.

Missie

Het faciliteren van veilige, moderne, betrouwbare en geïntegreerde, connectiviteit en toegankelijkheid van mensen en goederen binnen en buiten Suriname ter ondersteuning aan de duurzame sociale en economische ontwikkeling van de natie.

Organogram

De huidige organisatie is zowel beleidsvoorbereidend als uitvoeringsgericht.

Het Ministerie bestaat uit vier (4) directoraten:
• Transport,
• Communicatie,
• Toerisme en
• Algemene en Administratieve Zaken.

Elk directoraat bestaat verder uit onder directoraten en afdelingen.