Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme

Internationale Verdragen

Datum
S.B. 1988 No. 068 – Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op Zee
G.B. 1973 No. 116 – Verdrag tot bestrijding van wederrechterlijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen
G.B. 1973 No. 117 – Verdrag tot bestrijding van wederrechterlijke gedragingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart
G.B. 1969 No. 071 – Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen
G.B. 1965 No. 095 – Internationaal Verdrag nopens de beperking van de aansprakelijkheid van eigenaren van zeeschepen
G.B. 1964 No. 074 – Verdrag tot vaststelling van enige eenvormige regelen inzake aanvaring in de binnenvaart
G.B. 1960 No. 093 – Verdrag (Warchau 1929 gewijzigd in 1955) tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer
G.B. 1948 No. 039 – Verdrag (Chicago 1944) inzake de internationale burgerlijke luchtvaart