Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

Economische Controle Dienst (ECD)

De afdeling E.C.D. volksmond prijscontrole, houd zich niet alleen bezig met de prijzen in de winkels maar ook met:

  • Klachten, onze klachtenlijn tel no. 483949
  • Onderzoek van vergunningsaanvragen (bedrijfsvergunningen)
  • De controle op weegwerktuigen(in de winkels te gebruiken die geijkt dienen te worden)
  • De controle op vervaldata van goederen
  • Het tegengaan van smokkelpraktijken
  • De controle op voorverpakte goederen (die een juiste gewicht moeten hebben)
  • De controle op de verschillende vergunningen
  • De controle op prijzen voor zover winstmarges zijn overschreden

Bevoegdheden en Taken van de opsporingsambtenaren van de E.C.D.;

De Wet Economische Delicten is strafrecht, materieel strafrecht dat aangeeft welke gedragingen van burgers strafbaar zijn en wat de sancties zijn.

Deze wet houdt in de vaststelling van regelen van de opsporing, vervolging en berechting van Economische Delicten en is vastgelegd in de Wet Economische

Delicten zelf(Decreet E-56 S.B. 1986 No.2).

M.A.W. om de economische criminaliteit in te dammen.

De ambtenaren die er werken zijn beëdigd tot buitengewoon agent van politie voor geheel Suriname, speciaal belast

met de opsporing van feiten strafbaar gesteld krachtens eerder vermeld decreet.