Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

Over ons

Het Ministerie van Economische Zaken,Ondernemerschap en Technologische Innovatie kent een aantal expliciete taakstellingen die bij wet (Besluit Taakomschrijving Departementen van 10 oktober 1991) zijn vastgesteld.

Deze zijn:

  • de bevordering van de binnen- en buitenlandse handel waaronder het import- en exportbeleid, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende Ministeries;
  • de aangelegenheden van handelspolitieke aard en het verlenen van invoer-, uitvoer- en deviezenvergunningen, voor zover deze niet in strijd zijn met de handelsliberalisatie, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende Ministeries;
  • het beleid inzake beheersing van de kosten van levensonderhoud en het toezicht op handels-,industriële- en dienstverlenende activiteiten;
  • de vaststelling en beheersing van de controle op prijzen, alsmede op de kwaliteitsnormen, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende Ministeries;
  • het industriebeleid en de bevordering van de industriële sektor, met de nadruk op de exportgerichtheid van deze sektor;
  • het ijkwezen en de waarborg van het gehalte van al dan niet bewerkt goud en zilver;
  • het beleid ten aanzien van de bevordering van de ambachtelijke industrieën.

Historie

Het Ministerie van Economische Zaken,Ondernemerschap en Technische Innovatie voorheen Handel en Industrie (HI) is op 18 augustus 1947 opgericht.

Het Ministerie heette oorspronkelijk het Ministerie van Economische zaken en heeft in de loop van haar bestaan enige naamsveranderingen ondergaan:

Van 1949 -1967 was de naam: Ministerie van Economische Zaken.
Van 1967- 1969 droeg het de naam: Ministerie van Handel & Industrie.

Daarna, van 1969 -1982, heette het weer Ministerie van Economische Zaken en van 1982 -1988 was de naam: Ministerie van Transport, Handel en Industrie.

Van 1988 -1991 was de naam wederom Ministerie van Economische Zaken en vanaf 1991- 31 januari 2017 heette het weer Ministerie van Handel en Industrie. Van 1 februari 2017-2020 het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme.

Vanaf 17 juli 2020 wederom het ministerie van Economische Zaken,Ondernemerschap en Technologische Innovatie.

Er hebben niet alleen naamsveranderingen plaatsgevonden, maar er is ook wijziging van locatie geweest. Het hoofdkantoor van het oude Departement van Economische zaken was tot het begin van de jaren tachtig ondergebracht in het gebouw van 1790 aan de Kleine Combéweg.

Daarna was het hoofdkantoor van het Ministerie achtereenvolgens gevestigd in het Billitongebouw en het Onafhankelijkheidshotel, op het terrein waar nu Royal Torarica staat. Nadat er brand was uitgebroken in het Onafhankelijkshotel, vond het Ministerie van EZ onderdak in het gebouw van Havenbeheer aan de Havenlaan, waar het tot op heden is gevestigd.

Het Ministerie van EZ heeft vanaf haar oprichting een aantal ministers gehad. De eerste minister met een politieke verantwoordelijkheid was Mr. J.C. de Miranda. De huidige minister van Economische Zaken,Ondernemerschap en Technologische Innovatie is vanaf 17 Juli 2020 Saskia Walden,MBA CFE

Doel

Op reëel gebied zijn de volgende doelstellingen relevant voor het Ministerie:

De economische groei stimuleren door het verhogen van de productiviteit, het bevorderen van diversificatie, het stimuleren van het Midden- en Kleinbedrijf, de duurzamere benutting van het potentieel van de natuurlijke hulpbronnen en het aantrekken van investeringen, waardoor de werkgelegenheid zal toenemen.

Missie

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft een visionaire en leidende rol in de duurzame en innovatieve economische ontwikkeling, gericht op de verhoging van het nationale en internationale concurrentie vermogen van Suriname voor welvaart en welzijn van de totale bevolking.

Visie

Binnen 5 jaar zal het Ministerie een transformatie ondergaan:

1. Naar een innovatief,professioneel en transparant Ministerie;

2. Middels gericht beleid ter stimulering van innovatieve en concurrerende ondernemingen;

3. Door voorwaarden te scheppen voor het diversifiëren van de economie en verhogen van de productiviteit;

4. Door het faciliteren van export en het versterken van economische diplomatie;

5.Middels het bewaken van eerlijke marktwerking;

6. Middels Inclusion: spreiding inclusieve private sector ontwikkeling