Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

Hendrikstraat 69 ǀ Telefoon: 498933/433336 ǀ info.bie2021@gmail.com

Maandag t/m donderdag van 09.00 u. – 14.00 u. ǀ Vrijdag van 09.00 u. – 13.30 u.

Het Bureau Intellectuele Eigendom is een afdeling van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en is belast met de uitvoering van taken betreffende de  Intellectuele Eigendom. Op dit moment worden erbij het Bureau alléén handelsmerken geregistreerd.

Iedereen kan bij het Bureau terecht voor algemene informatie m.b.t. de Intellectuele Eigendomsrechten. Verder onderhoudt het bureau contacten met zowel nationale – als internationale organisaties die zich ten doel stellen de belangen te behartigen van rechthebbenden van een Intellectueel Eigendomrecht te behartigen.

In januari 2019 is het  Bureau ISO 9001:2015 gecertificeerd, waarbij de user documents die wij kennen als de standard verzoekschriften, de werkprocedures en de werkdocumenten zijn gestandariseerd.

Wat is Intelectuele Eigendom
Deelgebieden van Industriële Eigendom
Overig Eigendom
Taakstelling BIE SB 2015 no16
Taakstelling BIE SB 2008 no 103

U wordt verzocht de file eerste te downloaden alvorens u erin kunt werken!!!!!!

UD-BIP-201 Application Instructions
UD-BIP-202 Verzoek Inschrijvingen
UD-BIP-203 Verzoek Inschrijvingen met inroeping van prioriteit
UD-BIP-204 Verzoek vernieuwing
UD-BIP-205 vernieuwing met Beperking Warenlijst
UD-BIP-206 Verzoek beperking van de Warenlijst
UD-BIP-207 Verzoek tot Naamswijziging
UD-BIP-208 Verzoek tot Adreswijziging
UD-BIP-209 Verzoek tot Overgang
UD-BIP-210 Verzoek tot Doorhaling
UD_BIP_211-volmacht

2 LIJST VAN KLASSEN VAN WAREN EN DIENSTEN Nice 10