Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

Competitiveness Unit Suriname ( CUS)

 1. Waar staat CUS voor?
  In juni 2012 werd de Competitiveness Unit Suriname  ( CUS) op het Kabinet van de Vice President in samenwerking met  Compete Caribbean/IDB het project SU-CC 2020 (Suriname Compete Caribbean) ingesteld. De CUS monitoort problemen m.b.t. de belangrijkste concurrentiekwesties waarmee de Surinaamse economie te kampen heeft en biedt aanbevelingen die nodig zijn om de concurrentiepositie van ons land te verbeteren. Daarbij biedt wordt gebruik gemaakt van de internationale rankings (Doing Business en Global Competitiveness Index als benchmarks ter bevordering van de bewustwording en ter verbetering van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van competitiveness.

 2. Wat zijn enkele taken van de CUS?
  Het CUS is in het leven geroepen door de regering met als doel activiteiten te entameren en te coördineren die het concurrentievermogen op het gebied van economische groei en welvaart van Suriname te versterken.  Suriname is daarnaast door de World Economic Forum geclassificeerd als een efficiency driven economie en wilt gaan naar een innovation driven economy. Hiervoor zal o.a. het wettelijk kader voor de ontwikkeling van de private sector en verbetering van het investeringsklimaat gemoderniseerd moeten worden. Maar ook actieplannen die nieuwe business- en verdienmodellen voor o.a. midden- en kleinbedrijf stimuleren zullen moeten worden opgesteld en geïmplementeerd.
  Andere belangrijke taken die de CUS hiervoor op zich neemt zijn onder meer het opzetten van een overlegstructuur, het identificeren van prioriteitsgroeisectoren, het coördineren van overheidsacties en het monitoren van de competitiveness strategie van Suriname.

 3. Wat zijn de eerste stappen geweest van de CUS na de oprichting?
  De CUS heeft een aantal strategische campagnes uitgezet om een breed draagvlak te creëren. De start was een tweedaags forum begin 2013, met lezingen, werksessies, en paneldiscussies die een basis hebben gelegd voor een integraal beleid waarbij publieke, private, maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties betrokken zijn.

 4. Wat was het resultaat van het eerste forum georganiseerd door de CUS?
  Het eerste forum heeft met succes geresulteerd in de oprichting van vier werkgroepen te weten Public Private Partnership,  Education and Innovation, Access to Finance, en Decentralization of Economic Development, die actieplannen hebben opgezet voor het leveren van duurzame verbetering van de competitiveness van Suriname met als uiteindelijk doel verhogen van de levensstandaard.

 5. Welke samenwerkingsverbanden zijn er met CUS
  De CUS werkt samen met het Caribbean Growth Forum welke een initiatief is van de IDB ( Inter  American Development Bank) ,  de Wereldbank en CDB ( Caribbean Development Bank).

 6. Welke andere activiteiten heeft de CUS verder ondernomen?
  De CUS neemt ook deel aan studiereizen, voert gesprekken met o.a. de EU, en andere internationale partners , neemt  deel aan workshops georganiseerd door  het CGF ( Caribbean Growth Forum).  Er worden ook presentaties gehouden die aanbevelingen doen voor het verbeteren van het ondernemersklimaat in Suriname en het aantrekkelijker maken voor investeerders.

 7. Welke successtories kent de CUS tot nu toe?
  De IDB heeft een lening van 20 miljoen dollar goedgekeurd  met als doel het implementeren van een value added productiebeleid in de private sector dat duurzame groei en zakelijke diversificatie ten goede komt. Daarnaast zal de lening aangewend worden voor het verbeteren van het investeringsklimaat, het wettelijk kader daarvan en de dialoog tussen de public en private sector. De lening zal ook aangewend worden voor midden- en kleinbedrijf , waarbij vrouwen en achtergestelde gemeenschappen  zullen worden gestimuleerd om hun prodcutiecapaciteit te verhogen en te innoveren.

  De RIAC ( Inter Amerika Compettiveness Network) organiseert de  ACF ( Americas Competitiveness Forum) . In oktober 2014 werd dit zevende forum gehouden in Trinidad en Tobago. De landen van Zuid- Midden- en Noord Amerika en het Caribisch gebied nemen deel aan dit  regionaal netwerk, 
  Het doel van dit regionaal netwerk is: “Competitiveness, Productiviteit en Innovatie zowel op nationaal als regionaal nivo duurzaam te vergroten, t.b.v. een hogere levensstandaard, welzijn en welvaart voor de inwoners.

  Elk jaar publiceert RIAC de “Signs of Competitiveness in the Americas.

  Uiteindelijk zijn drie initiatieven van Suriname, na selectie door RIAC  opgenomen in de publicatie “Signs of Competitiveness in the Americas 2014” 
   De publicatie is beschikbaar op www.riacreport.org.Inmiddels is er weer een tweede competitiveness forum gehouden in maart 2015 zie https://www.youtube.com/watchv=1Gd4TQZ1JQ8

  Voor meer informatie: http://www.surinamecompete.org/