Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

SURGE-ondernemers worden gecoacht in bedrijfsontwikkeling

Het Suriname’s Growth Enterprise (SURGE) programma is onderdeel van het Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project (SCSD). Het SCSD is een project van de Wereldbank dat uitgevoerd wordt door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). SURGE geeft Business Development Support (BDS) en matching grants aan bedrijven die voldoen aan de vastgestelde criteria.

Een matching grant is een investering van de overheid in een ondernemer, zegt Susan Bansropansingh, coördinator van de Competitiveness Unit Suriname (CUS) van het ministerie van EZ. Om in aanmerking te komen voor de matching grant is het noodzakelijk dat de ondernemer ook een eigen inbreng heeft. Verder wordt er ook gekeken naar de bedrijfsaspecten. De ondernemer moet ook een sales growth plan opmaken en verdedigen bij een commissie, bestaande uit mensen van het bedrijfsleven en de overheid. Het sales growth plan houdt in dat de ondernemer zijn bedrijfsidee uitwerkt waarbij experts op de gebieden van Environmental & Social Standards (ESS) en Procurement de ondernemers wegwijs zullen maken, waarop te letten bij de uitvoering van groeiplannen met in acht name van richtlijnen van de Wereld Bank. Er zijn voor nu 24 bedrijven die een matching grant contract hebben getekend en zijn nu bezig met het implementeren van hun bedrijfsprocessen. Bansropansingh geeft aan dat het SURGE-programma een landelijk project is en loopt tot juni 2025. Eind april vindt de derde ronde pitches plaats, afhankelijk van hoeveel bedrijven geselecteerd worden, zullen er weer matching grants getekend worden zegt Bansropansingh.

Als onderdeel van de Business Development Services aan ondernemers zijn 12 SURGE ondernemers getraind in duurzaam ondernemen. De focus van de workshops lag op duurzaamheid met als doel het ontwikkelen van bedrijfsprocessen en het maken van actieplannen met communicatiestrategieën. De workshops zijn op 21, 26 en 27 maart gegeven door de internationale trainers Kelli Pearson (USA) en Dr. Eric Hansen (USA). De ondernemers waren erg enthousiast door de nieuwe inzichten en opgedane kennis en gaan nu aan de slag om de actieplannen verder te ontwikkelen en krijgen support van het SURGE-team.

Bansropansingh geeft aan dat de consultant tijdens de workshops ook individuele gesprekken heeft gevoerd met de ondernemers. Zij hebben nu als opdracht om hun bedrijfsprocessen te beschrijven en deze punten zullen in het natraject worden besproken. Als het project is afgelopen is het de bedoeling dat het ministerie van EZ de monitoring en evaluatie van deze bedrijven blijft doen. Gezien Suriname een importland is, is het heel belangrijk dat het ministerie de Surinaamse micro-, kleine- en middelgrote ondernemingen (MKMO’s) ondersteunt, dit doet zij volgens Bansropansingh middels onder andere het SURGE-programma. Op die manier kunnen wij als land volgens Bansropansingh zelfvoorzienend zijn en kunnen wij ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname.