Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

Statement EZ over uitgelekte brief m.b.t. beloningen c.q. giften

Het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), betreurt dat de brief van het Ministerie MIN.831 van 30 juni 2023 met het onderwerp “dankzegging” in de media is verschenen.


Wij benadrukken bij deze dat het volgens artikel 44 van de Personeelswet niet is toegestaan voor landsdienaren (ambtenaren en arbeidscontractanten) om beloningen zonder toestemming van of vanwege het bevoegd gezag te bedingen of in ontvangst te nemen.


Het ministerie van EZ keurt het ten zeerste af dat confidentiële correspondentie tussen het ministerie en een ondernemer in de publiciteit is geplaatst, echter geldt dit niet alleen voor betrokken ondernemer maar voor elke ondernemer en/of belanghebbende.
Het Ministerie is er te allen tijde om de gemeenschap en de ondernemers te dienen in het belang van land en volk.


Wij roepen een ieder op om zich niet schuldig te maken aan het eerder genoemd artikel. Indien dat wel het geval is, zullen er maatregelen getroffen worden.