Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

KMO Unit

INFORMATIEBLAD I KMO FONDS

Wat is KMO Fonds?

Met het KMO Fonds bieden Trustbank Amanah, als fondsbeheerder, en het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische lnnovatie financieringsmogelijkheden aan voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen (l<MO) ter stimulering van ondernemerschap, innovatie, productie en productie ondersteunende activiteiten. Voorts wordt oak de concurrentiepositie en verdiencapaciteit van met name de KM O’s versterkt.


Doelgroepen


Kleine en Middelgrote Ondernemingen met (aantoonbare) kennis van hun onderneming die primair in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit of ingezetenen en/of in Suriname gevestigde ondernemingen die rechtspersoonlijkheid bezitten.

Financieringsbedrag Looptijd
Profit
Eigen inbreng Aflossing

: Maximaal SRD 1.000.000,­
: Maximaal 10 jaar
: 5% per jaar
: Tenminste 25% van het financieringsbedrag
: Maandelijks (indien vereist met in achtneming van een initiele “grace period” van maximaal 1 jaar)

Vereiste documenten

NV’s
• lnvullen l<MO format
• lnkomsten-uitgaven staat, lnterne cijfers
• Kopie Statuten
• KKF-uittreksel
• Kopie vergunning( en) indien vergunning plichtig
• Aandeel houdersregister
• UBO verklaringen
• AVA/RvC toestemmingvoor het aangaan kred.hyp.
• De laatste 3 bankafschriften van de rekening waarop de bedrijfsinkomsten worden gestort
• Loan statements van de actieve kredieten
• Grondhuur- en/ of erfpachtbeschikking (indien er sprake is van erfpacht of grondhuur );
• Hypothecair uittreksel
• Taxatierapport
• Kopie van perceelkaart
• Plan van Aanpak

Van de tekeningsbevoegde personen of gemachtigde:

  • CBB Uittreksel & Nationaliteitsverklaring
  • Kopie volmac ht( notarieel) indien van toe passing
  • Geldig legitimatiebewijs (I D-kaart, rijbewijs of paspoort)

Eenmanszaak, VOF, Personen
• lnvullen KMO format
• lnkomsten-uitgaven staat, interne cijfers
• KKF-uittreksel
• CBB Uittreksel en Nationaliteitsverklaring
• Geldig legitimatiebewijs (1D-kaart, rijbewijs of paspoort)
• Kopie vergunning( en) indien vergunning plichtig
• De laatste 3 bankafschriften van de rekening waarop de bedrijfsinkomsten worden gestort
• Loan statements van de actieve kredieten
• Grondhuur- en/ of erfpachtbeschikking (indien er sprake is van erfpacht of grondhuur)
• Hypothecair uittreksel
• Taxatierapport
• Kopie van perceelkaart
• Plan van Aanpak

Procedure voor financieringsaanvraag
Uw financieringsaanvraag dient u in bij de KMO Unit van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische lnnovatie voor het intakegesprek, de pre-screening en nodige begeleiding. Vervolgens zal uw complete financieringsaanvraag warden doorgeleid naar Trustbank Amanah voorverdere afhandeling.

KMO UNIT
Adres : Fred Derbystraat .tt 81- Paramaribo, Suriname

Telefoonnummer :420-029

WhatsApp :+597 895-1447

Openingstijden : Maandagt/m Vrijdagvan 08:00-14:00 uur

Aanvraagformulier KMO Fonds