Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

Minister Kuldipsingh continueert bilaterale gesprekken voor verbeteren ondernemerschapsklimaat Suriname

Minister Rishma Kuldipsingh, van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), vertoefd momenteel in Nederland voor een werkbezoek. De bewindsvrouwe heeft vandaag, vrijdag 10 juni, de bilaterale gesprekken met betrekking tot ondernemerschap die gestart waren in Suriname in mei j.l. gecontinueerd tijdens het werkbezoek. Minister Kuldipsingh werd ontvangen door de locoburgermeester Sofyan Mbarki. De onderwerpen die tijdens de gesprekken aan de orde zijn gekomen, zijn onder andere ondernemerschap stimuleren, financiering voor ondernemerschap en het opbouwen van instituten voor ondernemerschap. Aan de gesprekken hebben ook andere vertegenwoordigers geparticipeerd zoals Jan Willem Flohil, directeur EZC, Peter de Krijk, manager Amsterdam International Business, Rachel Janiuk, afdelingshoofd Ondersteuning Ondernemers.

De bilaterale gesprekken voor het verbeteren van het ondernemersklimaat waren de afgelopen maand in Suriname gestart tijdens een bezoek van burgermeester Femke Halsema van gemeente Amsterdam en burgemeester Jan van Zanen van gemeente Den Haag. Toen werd er gesproken over een mogelijke samenwerking op het gebied van Ondernemerschap tussen Suriname en Nederland. De locoburgermeester Sofyan Mbarki is de wethouder voor economische zaken, sport en recreatie, MBO-agenda, jongerenwerk en aanpak binnenstad.

Gisteren, donderdag 9 juni, heeft minister Kuldipsingh reeds een bezoek gebracht aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaanses, om de samenwerking op het gebied van ondernemerschap te intensiveren. Tijdens het gesprek is er aandacht besteedt aan diverse onderwerpen waaronder ondernemerschap stimuleren onder vooral vrouwen en jongeren en technische ondersteuning ten behoeve van het KMO- Fonds in Suriname. Ook zijn er gesprekken gevoerd over het uitwisselen van technisch kader.

Dit is een nieuwsartikel