Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

EZ VERLEENT GEEN ONTHEFFING MEER VOOR AUTO’S ONDER BOUWJAAR 2014

De afdeling Invoer, Uitvoer en Deviezen Controle (IUD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is mede belast met de afgifte van vergunningen voor de uitvoer van waarden ingevolge de deviezen regeling na goedkeuring van de deviezencommissie. De afdeling heeft ter verduidelijking van wet- en regelgeving met betrekking tot de invoer van auto’s, op 16 december 2022 een informatie sessie georganiseerd voor importeurs van auto’s. Tijdens de informatie sessie werd de nadruk gelegd op het strikt naleven van wet- en regelgeving.

Zo zal het Ministerie van EZ per 1 februari 2023 GEEN ontheffingen meer verlenen voor importen van personenauto’s ouder dan 8 jaar, dus van het bouwjaar 2014 en eronder (2013, 2012, 2011, etc ). Dit volgens het Besluit Negatieve Lijst (S.B. 2003 no.74, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2006 no. 100). Het Ministerie doet daarom een dringend beroep op alle auto-importeurs om hiermee rekening te houden.