Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

EZ organiseert salesday in verband met 75-jarig bestaan

Het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ)
heeft in het kader van haar 75-jarig bestaan op het terrein een “MiniBizz Salesday”
georganiseerd. Het doel van de activiteit is om zoveel mogelijk ondernemers de mogelijkheid te
bieden om hun producten en diensten te promoten en ten verkoop aan te bieden. Een 20-tal
ondernemers hebben deelgenomen aan deze verkoopdag, die op woensdag 17 augustus 2022 op
het terrein van EZ is gehouden. De salesday werd door minister Rishma Kuldipsingh voor
geopend verklaard.

Het Directoraat Ondernemerschap heeft een facilliterende en ondersteunde rol naar ondernemers
toe. “Daarom ondersteunt het Ministerie van EZ het ondernemersklimaat te allen tijde,”
benadrukte waarnemend directeur Ondernemerschap, Karishma Mathoera. Zij gaf verder aan dat
ondernemers heeft veel uitdagingen hebben, maar ook eigenschappen bezitten om door te zetten
om succes te boeken.

Minister Kuldipsingh heeft benadrukt dat het ministerie alle beleidsgebieden gaat ontwikkelen,
maar dat er prioriteiten zullen worden gesteld. Eén van de prioriteiten is ondernemerschap
stimuleren en bevorderen. Ook zal het beleidsgebied technologische innovatie worden aangepakt
voor onder meer business innovatie. Naar aanleiding hiervan zullen zoveel als mogelijk
Surinaamse producten worden gepromoot en worden klaargemaakt voor de export. Tenslotte
heeft minister Kuldipsingh haar hartgrondige dank uitgebracht aan het totaal personeel, die
ondanks de vele uitdagingen, een bijdrage levert om het ministerie draaiende te houden. Ook
heeft de minister een dankwoord gericht aan de ondernemers, die het ministerie ondersteunen
door met name te participeren aan de salesday.

Dit is een nieuwsartikel