Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

EZ organiseert meeting over besluit Vakbekwaamheidscriteria,Beoordelingscommissie en Beroepenregister

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ)
organiseert een publieke consultatie ter uitvoering van het besluit Vakbekwaamheidscriteria,
Beoordelingscommissie en Beroepenregister. Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid
om deel te nemen aan de hearing via zoom. De Zoom meeting zal op donderdag 09 februari
2023 van 13:00u tot 15:00u plaatsvinden.

Het ministerie is van start gegaan met het ordenen van het vergunningsbeleid, waarbij het van
groot belang is dat er verdere uitvoering wordt gegeven aan de Staatsbesluiten
overeenkomstig de wet Bedrijven en Beroepen (S.B. 2017 no.40). De mogelijkheid wordt aan
belanghebbenden geboden om hun commentaar tot uiterlijk 09 februari 2023 schriftelijk te
verzenden naar het e-mailadres secez.gov@gmail.com. Het concept staatsbesluit alsook de
Wet Bedrijven en Beroepen kunnen verkregen worden via de link:
Https://tinyurl.com/sbvakbekaamheid.