Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

EZ maakt ondernemers klaar voor exportmogelijkheden

Het onderdirectoraat Interne markt van het ministerie Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), heeft voor de derde keer in samenwerking met Surinaams Standaarden Bureau (SSB) een “EU labeling and packaging requirement for CARIFORUM exporters” training verzorgd. Het doel van de training is om de exporteurs en potentiële exporteurs bewust te maken van de verpakking en etikettering vereisten bij het exporteren naar de Europese Unie (EU). De training is online via Zoom van start gegaan op 26 maart en was verdeeld over drie (3) dagen. Op vrijdag 5 april 2024 hebben 22 participanten een certificaat van deelname ontvangen. Hierna werden hun producten tentoongesteld en ten verkoop aangeboden op het terrein van het Ministerie van EZ.

Tanwir Hassankhan, waarnemend directeur van de SSB, heeft aangegeven dat er tijdens de training gefocust wordt over wat verpakking en etikettering inhoud en wat de procedure is om deze conform de standaarden te verwerken. Hassankhan benadrukt dat ondernemers zich moeten houden aan het gebruik van standaarden en technische voorschriften, zodat zij kunnen meegaan met de internationale richtlijnen die vereist worden in de EU.

Onderdirecteur Interne Markt, Sarita Jageswar, heeft aangegeven dat ondernemers worden voorzien van capaciteitsversterking middels training. Volgens Jageswar hebben 27 participanten geregistreerd voor de training waarvan 80 procent heeft voldaan aan het aanwezigheidspercentage. De overige participanten hebben de gelegenheid gekregen om bij de volgende training een inhaal te doen. Jageswar benadrukt dat middels deze training er een meerwaarde ontstaat voor de Surinaamse economie, omdat er meer ondernemers richting export kunnen gaan.

Minister Rishma Kuldipsingh van EZ heeft aangegeven dat zij als ambtenaar op dit Ministerie reeds een onderzoek had gedaan naar wat nodig is om Surinaamse producten op de buitenlandse markt te plaatsen. Verder heeft de minister aangegeven dat een van de beleidsdoelen het stimuleren is van ondernemerschap in Suriname om ook te kunnen exporteren. Volgens de bewindsvrouw stuiten ondernemers op de exportregels, vandaar dat eerst in eigen land de verpakking en etikettering van producten gecontroleerd en in orde gemaakt moeten worden voordat het geëxporteerd wordt. De bewindsvrouw heeft benadrukt dat ondanks er onderling concurrentie is, de ondernemers moeten klusteren om te kunnen exporteren.