Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

EZ Innovation Fair trekt grote aandacht van jongeren in Nickerie

De Innovation Fair, welke door het Directoraat Technologische Innovatie (DTI) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) in het district Nickerie is gehouden, heeft grote aandacht getrokken van met name de scholengemeenschap Nickerie (SGN). Een groot aantal studenten van de SGN heeft gehoor gegeven aan de uitnodiging en heeft grote belangstelling getoond voor wat er gepresenteerd is op deze innovatie beurs. Verder waren ook DNA-lid, Niesha Jhakry van Nickerie en vertegenwoordigers van EBS, Telesur en andere ondernemingen aanwezig. Met de Fair wil het Ministerie aantonen, dat de landbouwsector en de industrie met technologische innovatie efficiënter en kostebesparend kunnen ondernemen. Verder heeft deze Fair een platform aangeboden aan organisaties om onderling te netwerken en een samenwerking aan te gaan met verschillende onderwijsinstellingen en de industrie om zo het ondernemersklimaat te bevorderen. De Innovationfair is op vrijdag 1 december 2023 in het rijstdistrict gehouden.

Tijdens de opening van de beurs, is de directeur van Technologische Innovatie, Rafiq Ilahi kort ingegaan op de beleidsgebieden van het directoraat met name het creëren van innovatieve ecosystemen, alternatieve innovatie systemen en digitale informatiestromen. Om innovatieve projecten uit te voeren zijn er financiële middelen nodig. Ilahi wees er verder op, dat er een aantal fondsen beschikbaar zijn voor Suriname en dat het dus nodig is om goede projectvoorstellen te schrijven. Als voorbeeld noemde de directeur de fondsen die beschikbaar zijn gesteld aan DTI om zonnepanelen in Suriname te promoten. Ook is naar voren gekomen dat innovatie een belangrijke rol vervuld, wanneer het gaat om duurzaam ondernemen.

Vertegenwoordigers van onder andere de Anton de Kom Universiteit (ADEK), UNASAT, het Poly Technisch College (PTC) en de Vanguard Community College met wie DTI heeft samengewerkt om deze beurs te organiseren, hebben elk een presentatie gehouden over wat hun onderwijsinstelling doet en welke hun huidige activiteiten zijn op het gebied van technologische innovatie. Na de presentaties zijn de jongeren in de gelegenheid gesteld om kennis op te doen over de ontwikkelingen op het gebied van technologische innovatie en de toepasbaarheid daarvan in praktijk middels tentoonstellingen. Ze konden de opgestelde innovatieve ideeën van de diverse onderwijsinstituten als ook van de organisatie als Probitas, IoTLab en Codettes bezichtigen en de nodige vragen stellen. Een grote attractie, was de demonstratie van een drone, van Green Born NV, die gebruikt kan worden binnen de rijstsector. Ter afsluiting van de innovation Fair is er een bezoek gebracht aan de zonne-energiecentrale van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) in Nickerie, waar er middels een rondleiding uitleg is gegeven over het totaal opgezette innovatie systeem. De aanwezige studenten van PTC hebben heel veel kennis daar opgedaan.