Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

EZ en OW bespreken stroomlijnen van het proces voor vergunningsaanvragen

Het directoraat Technologische Innovatie (DTI) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft in het kader van het automatiseringstraject van het project “Leveraging Digital Technology to Improve the Business Licensing Process in Suriname”, een tweede traject als onderdeel van de Caribbean Business Enabling Environment Reform (CBEE-R) lopen ter ondersteuning van het licensing automatiseringstraject van het ministerie van EZ. In dit context heeft DTI een afstemmingsvergadering gehouden met het ministerie van Openbare Werken (OW), met als doel het stroomlijnen van processen voor het verkrijgen van vergunningsaanvragen vanuit de rol van het ministerie van OW tussen het ministerie van EZ. De gesprekken werden onder leiding van de consultant van CBEE-R, Rajiv Hieralal, gevoerd op vrijdag 11 december 2023 in de vergaderzaal van het ministerie van EZ.

Consultant Rajiv Hieralal heeft aangegeven dat de kern van de afstemmingsvergadering gericht is op het creëren van goede uitlijnen tussen het ministerie van EZ en het ministerie van OW omtrent het bedrijfsvergunning gebeuren, vooral het gedeelte met het opzetten van een software platform. Volgens Hieral bevindt de wereld zich ook in een digitale tijd, waarbij het belangrijk is voor Suriname om mee te gaan met de veranderingen ter versterking van het economisch aspect and the ease of doing business. Hieralal benadrukt dat middels het digitaliseren er verbetering zal plaatsvinden op het financieel aspect en intergouvernementeel zal de samenwerking ook digitaal gebeuren. Vervolgens zal het administratief proces transparant zijn. Hieralal heeft daarnaast ook gesprekken gevoerd over het opstellen van een checklist dat transparanter en overzichtelijker zal moeten zijn voor de aanvrager. 

Volgens directeur DTI, Rafiq Ilahi werd er een tweede project ingediend bij de Amerikaanse Ambassade die samen met CBEE-R ondersteuning heeft aangeboden om de uitlijning tussen het ministerie van EZ en het ministerie van OW te bereiken. Ilahi benadrukt dat er gewerkt zal worden met drie agentschappen, te weten het ministerie van OW, Bureau Openbare Gezondheidszorg Suriname (BOG) en Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) om de uitlijning te bereiken. Volgens Ilahi is de eerste samenwerking met het ministerie van OW, omdat zij proactief zijn geweest bij dit traject waardoor de eerste afstemmingsvergadering kon plaatsvinden.