Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

EZ controleert winkels Snesie Kondre in Sipaliwini

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft controlewerkzaamheden verricht te Snesie Kondre-gebied in het district Sipaliwini. De controlewerkzaamheden zijn verricht in samenwerking met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) in de periode van 17 tot en met 20 mei 2022. Er zijn tijdens de controle verschillende overtredingen geconstateerd.

Er waren geen prijzen vermeld op de producten bij S.S en G Supermarkt. Verder zijn er alcoholische dranken aangetroffen die vermoedelijk afkomstig zijn van smokkel. Bij een deel van de in beslag genomen dranken blijkt dat deze niet voldoen aan de Standaarden wet, omdat het opschrift op de fles vermoedelijk in het Portugees is. De producten zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De ambtenaren van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) hebben vervallen goederen uit de schappen, freezers en het magazijn verwijdert. Deze producten zijn in bijzijn van milieu-inspecteurs door de verantwoordelijke van de supermarkt vernietigd.

Bij M. bar en P. bar waren de eigenaren niet in het bezit van een geldige vergunning. Er is een kleine hoeveelheid whisky en sigaretten aangetroffen die van smokkel afkomstig blijken te zijn. De alcohol en sigaretten zijn in beslag genomen. Op de laatste dag van de controlewerkzaamheden hebben de ECD-medewerkers bij winkel Q.W.X. hondenpoep in de winkel aangetroffen. De onderneming is gesloten door de ambtenaren van het BOG. Er zal nacontrole worden verricht door de bestuursambtenaren van het gebied Sipaliwini.

Consumenten en ondernemers kunnen hun klachten indienen via:

Verkort nummer klachtenunit:1940

Whatsapp: +5978530915

E-mail: klachten.unit@gmail.com

Dit is een nieuwsartikel