Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Vergroting investerings- en netwerkmogelijkheden bedrijven door SGCC

Om de samenwerkings- en handelsmogelijkheden voor Surinaamse als Guyanese bedrijven te vergroten en de welvaart tussen beide landen te versterken, hebben president Chandrikapersad Santokhi en Suriname-Guyana Chamber of Commerce (SGCC) een bijeenkomst gehad. De bijeenkomst waarin potentiële en samenwerkingsgebieden besproken werden, vond plaats op maandag 3 juni 2024 op het kabinet van de president. Liselle Blankendal, Surinaamse ambassadeur in Guyana, Vishnu Doerga, voorzitter van de SGCC en leden van de SGCC waren deel van de bijeenkomst.

Het ondersteunen van de SGCC om investeerders naar Suriname te brengen en de investeringsrelatie tussen Guyana en Suriname te versterken is één van de belangrijke taken van de Surinaamse Ambassade in Guyana. Om dit te waarborgen is er een nauwe samenwerking tussen beide partijen. Doerga geeft aan dat er veel interesse is van Guyanese bedrijven om zaken te doen in Suriname, en vice versa. Sinds de opstart van de SGCC is er een toename in het aantal geïnteresseerde bedrijven dat zich heeft ingeschreven bij de handelskamer en dat bereid is ondersteuning te bieden aan anderen. Hij benadrukt het doel van de handelskamer om samenwerking tussen bedrijven te faciliteren en sterke partnerschappen te bevorderen. Hierdoor kunnen bedrijven profiteren van elkaars ervaringen en kennis, in plaats van vanaf ‘nul’ te beginnen.

Tijdens de bijeenkomst zijn diverse samenwerkingsgebieden besproken, zoals de productie van eindproducten en landbouw. Daarnaast moet er volgens Doerga gewerkt worden aan het voorbereiden van Surinaamse bedrijven op offshore olieactiviteiten. De SGCC-voorzitter stelt dat Suriname al meer dan 40 jaar actief is in onshore olie en dat veel buitenlandse bedrijven geïnteresseerd zullen zijn in Suriname met de komst van offshore olie. Uit ongeveer vier jaar ervaring is gebleken dat er aanzienlijk veel mensen nodig zijn, wat het opleiden van Surinamers voor toekomstige industrieën essentieel maakt. Hij onderstreepte het belang van onmiddellijk actie ondernemen in plaats van te wachten op een plotselinge toename van de vraag, waarbij een tekort aan gekwalificeerd personeel kan ontstaan. Ook dient er nagegaan te worden van waar de expertise gehaald te halen om dit te realiseren. Doerga benadrukt dat het bewerkstelligen van de samenwerking tussen Suriname en Guyana tot voorbeeld voor de CARICOM Single Market and Economy (CSME) voor ogen gehouden wordt. Sinds de oprichting van de SGCC op 4 februari 2024 is de belangstelling van bedrijven uit Guyana om te opereren en/of samen te werken in Suriname aanzienlijk toegenomen. In dit kader worden er van dinsdag 4 juni tot vrijdag 7 juni business-to-business bijeenkomsten gehouden, waar Surinaamse bedrijven kunnen netwerken met vele Guyanese bedrijven. Ook Action Invest Caribbean Inc. (ACI), het bedrijf waarvan  Doerga ook de voorzitter is, neemt deel aan deze bijeenkomsten. Zo zal de SGCC later dit jaar, van 15 tot 17 oktober, een internationale zaken conferentie in Guyana houden, waarbij vooral Surinaamse bedrijven de kans krijgen om hun handelsnetwerken uit te breiden.