Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Kerntaken

Het Kabinet van de President voert hiertoe de volgende kerntaken uit:

  • De voorbereiding en vaststelling van alle Wettelijke Regelingen, Staats- en Bestuursbesluiten die door de president worden bekrachtigd.
  • De zorg voor de Staats- en Administratiefrechtelijke betrekkingen van de president met De Nationale Assemblée en met de andere Volksvertegenwoordigende Organen.
  • De zorg voor de administratieve en beleidsmatige ondersteuning van de president bij de uitoefening van: zijn executieve bevoegdheden, met uitsluiting van elk ander orgaan en zijn verantwoordelijkheden voor de Staatsorganen, waaraan hij rechtstreeks leiding geeft.
  • De zorg voor de optimale ondersteuning van de president als opperbevelhebber der strijdkrachten en bij de handhaving van de nationale veiligheid.
  • De optimale ondersteuning van de president bij het leiding geven aan de buitenlandse politiek en aan de internationale betrekkingen alsmede bij het bevorderen van de internationale rechtsorde.
  • De zorg voor de totstandkoming van een samenhangend regeringsbeleid en voor het toezicht op de uitvoering daarvan.
  • De zorg voor de communicatie met en voor de voorlichting naar de bevolking toe t.b.v. de Regering.
  • De zorg voor een optimale mobilisatie en participatie van het volk bij het ontwikkelingsbeleid en bij de beleidsvorming.
  • Alle overige taken die door de president bij Presidentieel Besluit aan zijn kabinet worden opgedragen.