Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Surinaamse onderscheidingen

Overwegingen

De toekenning van Surinaamse onderscheidingstekenen aan personen werd na de onafhankelijkheid van ons land bij wet ingesteld t.w.:

 1. de Wet van 17 mei 1977, houdende de instelling van de Ereorde van de Gele Ster(S.B.1977 nr.23)
 2. de Wet van 17 mei 1977, houdende de instelling van de Ereorde van de Palm (S.B.1977 nr.24)

Als overweging gold onder meer het nationaal zelfbewustzijn tot uitdrukking te brengen door eervolle onderscheiding toe te kennen aan personen, die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt jegens land en volk van de Republiek Suriname

 1. De Ereorde van de Gele Ster: deze wordt verleend aan staatsburgers die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt jegens de Republiek of haar staatsburgers. D.w.z. personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt ten nutte van de totale gemeenschap; met name op sociaal-maatschappelijk gebied; politiek-bestuurlijk terrein in de Sport; evenzo personen die heldendaden (levensreddend) hebben verricht.
 2. De Ereorde van de Palm: wordt verleend aan staatsburgers die blijk hebben gegeven van beproefde vaderlandsliefde, bijzondere ijver en trouw in het vervullen van burgerplichten of bijzonder verdienstelijk zijn geweest op het gebied van wetenschap of kunst. Personen die naast hun reguliere taak belangeloos gemeenschapwerk verrichten, sociaal werker, zanger, muzikant, religieuze leider, schrijver, dichter enz.

Voornoemde Ereorden kunnen in bijzondere gevallen ook aan vreemdelingen worden verleend of Surinaamse staatsburgers gevestigd in het buitenland. Aanvragen voor de laatste categorie worden door de diplomatieke vertegenwoordiging in het land waar betrokkene is gevestigd via het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking ingediend.

Zowel de Ereorde van de Gele Ster als de Ereorde van de Palm bestaan uit vijf klassen:

 1. Eerste klasse : Dragers Grootlint
 2. Tweede klasse : Groot Officieren
 3. Derde klasse : Commandeurs
 4. Vierde klasse : Officieren
 5. Vijfde Klasse : Ridders

Vermeldenswaard is dat aan deze Ereorden twee Eremedailles verbonden zijn nl:

 • de Eremedaille in Goud en
 • de Eremedaille in Zilver.

Deze medailles worden toegekend aan personen, die niet in een der klassen van de Ereorden benoemd kunnen worden, doch wel voor een onderscheiding in aanmerking komen.

Klikt u op het volgende voor inzage in de Wet van de Ereorde van de Gele Ster en de Wet van de Ereorde van de Palm