Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Target van 50.000 gezinnen gehaald voor koopkrachtversterking over de maand mei 2023.

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting maakt bekend dat ruim 50.000 gezinnen in mei 2023 in aanmerking komen voor de koopkracht versterking,en dat het vastgestelde target ruimschoots is gehaald.In januari 2023 ging het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting(SoZaVo) van start met het Sociaal Programma als onderdeel van het Social Beneficiary Programma,na goedkeuring in de Regeringsvergadering . Het Sociaal Programma waarbij er een koopkracht versterking wordt gegeven van SRD 1800,- is een ondersteuning in het kader van de overstap van object naar subject subsidie.

Minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo geeft in een vraaggesprek aan dat er met man en macht is gewerkt om de vastgestelde doelen te bereiken, want wij zijn ervan bewust dat velen in de samenleving wachten op deze ondersteuning .

Maar we zijn er nog niet , we blijven ons inzetten om de vastgestelde doelen te halen laat de SoZaVo bewindsman weten . Vanaf de maand januari tot en met maart 2023 kwamen reeds 18.100 gezinnen in aanmerking voor de koopkrachtversterking . Voor de maand april 2023 groeide het bestand naar 31.028 gezinnen en per heden zijn er ruim 50.000 gezinnen in het Sociaal Programma.De SoZaVo bewindsman benadrukt dat de eerste doelgroep welke sedert januari 2023 in aanmerking zijn gekomen voor de koopkracht versterking onder andere bestaan uit de mensen met een beperking, zwakke huishoudens en gezinnen die alleen Algemene Oudedag Voorzieningen ontvangen. Het is dus bezijdens de waarheid wanneer er door figuren wordt aangegeven dat de koopkrachtversterking nog niet wordt verstrekt of de indruk wordt gewekt dat SoZaVo niet naar de kwetsbaren binnen de samenleving omkijkt. “Alle middellen ten behoeve van het ministerie worden aangewend aan de verschillende ondersteuningsmaatregelen naar de samenleving toe” aldus minister Ramsaran.Wij kennen onze verantwoordelijkheden , en wij zullen het volk niet in de steek laten.Tot nu toe is er tot en met de maand mei 2023 SRD 243 miljoen uitgegeven aan het Sociaal Programma.

Middels het Sociaal programma wilt de regering erop toezien dat de kwetsbare gezinnen binnen de samenleving de nodige ondersteuning krijgen zodat zij niet in een uitzichtloze situatie geraken. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting streeft ernaar toe in juni 2023, 60.000 gezinnen tegemoet te komen bij het uitvoeren van dit project.