Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

SOZAVO minister Uraiqit Hanif Ramsaran

Uraiqit Ramsaran

Minister

DIR SENTELIA MELITIA SOC ZAKEN

Melitia Sentilia

Directeur Sociale Zaken

DIR AMINA PARDI VOLKSHUISVESTING

Amina Pardi

Wnd. Directeur Volkshuisvesting

OD ADIDEE CHENAIDE ALG MAATSCH ZORG

Adidee Chenaide

Onderdirecteur Algemeen Maatschappelijke Zorg

OD FELICIA BERGGRAAF KATEGORIAAL MAATSCHAPPELIJK WERK

Felicia Berggraaf

Onderdirecteur Kategoriaal Maatschappelijk Werk

OD WALDO JESO VOLKSHUISVESTING

Waldo Jeso

Onderdirecteur Volkshuisvesting