Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Missie en Visie

Visie
Het verder vestigen van een sociaal rechtvaardige samenleving met gelijke rechten en kansen voor eenieder, in het bijzonder de minderdraagkrachtigen en andere kwetsbare groepen met als doe1 het reduceren van armoede en bevorderen van welzijn.

Missie
Het uitvoeren van welzijns- en huisvestingsprogramma’s welke gericht zijn op het opvangen van de noden van de minderdraagkrachtigen en andere kwetsbare groepen, maar ook het treffen van maatregelen en scheppen van mogelijkheden opdat deze groepen eigen ontwikkelingskansen hebben.