Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Suriname zet stap voorwaarts in de ontwikkeling van Paranam Industrial Center

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), heeft in de rol van facilitator, een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend met de Suriname Aluminum Company (Suralco) en een collectief van bedrijven, bekend als de “Potentiële Huurders”, voor de ontwikkeling van het Paranam Industrial Center (PIC). De ondertekening vond plaats op vrijdag 21 juni 2024.

De ondertekening markeert een stap in de oprichting van een ‘Joint Working Group’ die werkt aan een strategie voor de ontwikkeling van het PIC.

De werkgroep zal zich richten op het opstellen van een actieplan en het identificeren van stimulansen voor investeerders. Daarnaast zullen ze de infrastructurele behoeften vaststellen en de vergunningprocedures verbeteren. Ook het voorstellen van nieuwe wetten en regelgeving en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies behoren tot hun verantwoordelijkheden.

Tijdens de ceremonie werd door partijen benadrukt dat deze ondertekening een belangrijke stap voorwaarts is in de inspanningen van de regering om de economie van Suriname te bevorderen en duurzame economische groei te stimuleren. Alle betrokken partijen spraken hun dank uit voor de bijdragen die hebben geleid tot dit moment van realisatie. De gezamenlijke inzet, betrokkenheid en toewijding vormden de basis voor een succesvolle start van dit project.

Daarnaast werd het belang van intensieve samenwerking onderstreept om op korte termijn resultaten te boeken. Hierdoor kan Suriname vele investeerders aantrekken en zal het industriepark bijdragen aan succesvolle en duurzame economische initiatieven, waarbij werkgelegenheid wordt gecreëerd en alle partners zullen profiteren. Door de collectieve inzet zal de ontwikkeling van dit gebied versnellen, waardoor het kan uitgroeien tot een bloeiend industrieterrein dat de economie van Suriname en haar bevolking ten goede komt.

Het PIC wordt gezien als een cruciaal project voor de economische groei en duurzame ontwikkeling van Suriname vooral gezien de belangrijke ontwikkelingen in de olie- en gassector. De verwachting is dat het kan bijdragen aan het enorme spin-off effect dat verschillende industrieën zullen genereren.  Zodoende biedt het een ideaal platform om de groei van bedrijven in verschillende sectoren te stimuleren en te ondersteunen.

De ondertekening geschiedde door Henna Soerdjoesing, directeur International Business namens het ministerie van BIBIS terwijl namens Suralco Indre Orie, Refinery Manager, tekende en Sherida Mormon namens het collectief van bedrijven.

De ondertekening van deze MOU markeert een veelbelovende stap in de richting van economische vooruitgang en duurzame ontwikkeling voor Suriname.