Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Over het ministerie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zet zich in om Suriname tot een beter land te maken. Dat doet zij door relaties aan te leggen c.q. te onderhouden met de verschillende landen  en organisaties in de wereld. Ook de diaspora Surinamers worden betrokken bij de inzet voor een beter Suriname. BIBIS zet zich niet alleen in voor Surinamers in binnenland, maar met haar dienstverlening, ook voor die in het buitenland. 

Het beleid van het ministerie concentreert zich op de volgende gebieden:
• Grenslanden politiek
• Regionale integratie
• Bilaterale betrekkingen
• Multilaterale betrekkingen
• Migratie en Personenverkeer
• Surinaamse diaspora
• Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Handel
• Ontwikkelings diplomatie
• Nationaal High Level dialoog

Geschiedenis

Regeringen hebben reeds vroeg in het tijdperk relaties met elkaar onderhouden. Regelmatig werden vertegenwoordeigers en koeiers gezonden naar verre streken om het belang van hun regering te dienen.
Het instituut van Speciaal Afgezant dan wel Speciale Koerier van de Koning/ Keizer was het meest bekend.
Met de ontwikkelingen van de Keizer werd het systeem van Staten en Staatssoevereiniteit geintroduceerd.
Markant hierbij was de Vrede van Westfalen 1648. Soevereiniteit van de persoon werd vervangen door de soevereiniteit van de Staat.
De Staat werd het centrum van de Internationale Politiek.
Vaak met het Staatshoofd als leidinggevende actor en het Ministerie van Buitenlandse Zaken
als diplomatiek instituut bij uitstek. Vele jaren zijn Ministeries van Buitenlandse Zaken (Internationaal) de spil geweest van het buitenlandsbeleid van hun respectieve land.

Modern internationaal recht
Voor het modern internationaal recht is een land pas gerechtigd tot het voeren van een buitenlands beleid wanneer het staatsrechtelijk onafhankelijk is.
Voor Suriname betekent dit dat het buitenlands beleid werd gevoerd door Nederland tot 1975.

In 1975 kon Suriname haar eigen buitenlands beleid voeren.
De Grondwet zegt in artikel 101 dat de President van de Republiek de leiding heeft over de buitenlandse politiek en dat hij de ontwikkeling van de internationale
rechtsorde bevordert. Ter uitvoering van deze bevoegdheid is primair te zijner beschikking het Ministerie van Buitenlandse Zaken als onderdeel van de regering  Van Suriname.

Missie

Het ministerie van BIBIS verbindt Suriname met de wereld, gaat strategische partnerschappen aan, versterkt ons land met uitkomsten van duurzame diplomatie en maakt haar zichtbaar op het internationaal forum.

Visie

We streven naar een wereldorde gebouwd op internationale afspraken en regels. We doen dit in partnerschap, met onze eigen belangen als uitgangspunt, zonder mondiale uitdagingen uit het oog te verliezen. Internationalisering en diversificatie blijven de motor van onze economie.

We kiezen voor een performante organisatie, die dynamisch inspeelt op internationale ontwikkelingen. De menselijke hulpbron is onze kracht. We zijn een aantrekkelijke werkgever waarbij waardering, inspraak en verantwoordelijkheid centraal staan. We hebben daarbij aandacht voor diversiteit op de werkvloer.

We kiezen voor ‘Suriname Branding’, voor een positief imago op het gebied van handel, investeringen en als populaire vakantiebestemming in collaboratie met het bedrijfsleven en de actievere betrokkenheid van de buitenposten.

De interacties met andere landen, regionale en internationale organisaties, moeten bijdragen aan de realisatie van de nationale ontwikkelingsdoelen en de ontwikkelingsprioriteiten op basis van wederzijds respect en voordeel.