Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Opleidingen

HET SURINAAMS DIPLOMATEN INSTITUUT

Algemeen

Institutionele versterking is cruciaal voor onze nationale ontwikkeling en als zodanig ingebed in ons Ontwikkelingsplan 2017-2021. In dat licht kan de oprichting van de Suriname Diplomatic Institute (SDI) worden beschouwd als een belangrijk instrument in het capaciteitsopbouwproces van het ministerie van Buitenlandse Zaken. SDI werd op 19 december 2017 gelanceerd en vormde de basis van de eerste training voor ambtenaren die werkzaam zijn in overheidsdienst en niet-gouvernementele organisaties, alsook de particuliere sector.

Het trainingsprogramma van de eerste 9 maanden begon op 1 februari 2018.

Op 19 december 2018 vond de diploma-uitreiking van de eerste Cohort van de Diplomaten Cursus plaats.

SDI is een kennisinstituut en valt rechtstreeks onder de minister van Buitenlandse Zaken. Het uiteindelijke doel is om het toegangspunt te worden voor diplomaten die bij het ministerie van Buitenlandse Zaken werken volgens de wet op de buitenlandse dienst, die op 30 november 2018 van kracht is.


Hoofddoelstelling van SDI

Een uniek kenniscentrum van uitmuntendheid zijn voor diplomaten.

  • Opleiden van diplomaten; op maat gemaakte trainingsprogramma’s organiseren, die de studenten in staat stellen en inspireren om professioneel te functioneren in de buitenlandse dienst en internationale organisaties en zich te engageren om verantwoordelijkheden op zich te nemen voor de verdere ontwikkeling van Suriname
  • Opleiden van andere overheidsfunctionarissen en professionals uit de particuliere sector; dit is belangrijk om een ​​evenwicht te creëren tussen hooggekwalificeerde ambtenaren die zich bezighouden met internationale samenwerking. Dit zal het werk van onze diplomaten vergemakkelijken.


Kernwaarden

  • Integriteit
  • Creatief en innovatief denken
  • Discipline

MoU’s ondertekend met: Brazilië, China, India, Indonesië, Servië, Turkije, Rusland, Marokko, Venezuela, Verenigde Arabische Emiraten, Colombia, Ghana.