Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Suriname participeert aan zes projecten binnen CARICOM-Colombia samenwerkingsverband

Suriname heeft op donderdag 27 juli 2023 deelgenomen aan de tweede Gemengde Commissievergadering voor technische, culturele, educatieve en sportieve samenwerking (2023 – 2025) tussen de Republiek Colombia en de Caraïbische laCnden. Deze vergadering werd gehouden in San Andrés, Colombia en had als doel om de samenwerking tussen de CARICOM-landen, Aruba, Curaçao en Columbia te evalueren die zijn voortgevloeid uit de eerste Gemengde Commissie vergadering welke gehouden werd in Barranquilla, Columbia in januari 2022. Deze samenwerking is binnen het raamwerk van CARICOM-Columbia, gericht op het collectief streven naar regionale vooruitgang en ontwikkeling, waarbinnen ook Aruba en Curaçao participeren.

De regering van Colombia is in het kader van het bevorderen van de Zuid-Zuidsamenwerking voor wederzijds belang twaalf projecten overeengekomen op de gebieden van cultuur, milieu, onderwijs, duurzame landbouw, sociale innovatie en ondernemerschap, rampenbeheersing, veiligheid en sport.  Vermeldenswaard is dat alle projecten in overeenstemming zijn met de nationale ontwikkelingsplannen van Suriname en Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Suriname heeft na afstemming met de vak ministeries aangegeven te zullen participeren in zes projecten op het gebied van sport, cultuur, duurzame landbouw en veiligheid. Daarnaast heeft zij eveneens de goede samenwerking met Colombia op nationaal en regionaal gebied aangehaald en aangegeven actief met Colombia te willen werken om deze projecten uit te voeren.

De Gemengde Commissie vergadering werd voorgezeten door de Viceminister van Multilaterale Zaken, Elizabeth Taylor Jay, van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Colombia. Ook waren aanwezig het Presidentieel agentschap voor internationale samenwerking (APC-Colombia), vertegenwoordigers van relevante vak ministeries, nationale politie en overige agentschappen. De onderdirecteur Bilaterale Aangelegenheden, Sachi Soekhoe, van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking participeerde namens Suriname.

De afspraken van deze vergadering zijn opgenomen in een Joint Declaration en de derde Gemengde Commissie vergadering voor technische, culturele, educatieve en sportieve samenwerking staat gepland voor 2025.