Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

RRV ontfermt zich over uitdagingen grondconversie, gezondheidszorg en personeelsbeleid

In de laatstgehouden regeringsraad vergadering (RRV) onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi was de focus op grondconversie, gezondheidszorg en personeelsbeleid.  Tijdens de RRV op woensdag 19 juni 2024 is daarbij een presentatie gehouden door, Nasier Eskak directeur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, over de diverse uitdagingen die er zijn op het gebied van personeelsbeleid.

Er heerst heel veel ontevredenheid onder ambtenaren t.a.v. bevorderingen, overplaatsingen, en vaste aanstellingen. “De mogelijkheid moet bekeken worden om het systeem te digitaliseren voor het efficiënt en transparant aanpakken van het personeelsbeleid”, aldus president Santokhi. Tijdens de presentatie heeft de directeur van Binnenlandse zaken de uitdagingen aangekaart zoals het buitenwerking stellen van het agenda systeem door de vorige regering, gebrek aan goed functionerende kantoorapparatuur en benodigdheden. De directeur geeft aan dat er sedert 2022 een urgentieplan is samengesteld en er alles wordt gedaan om zo gauw als mogelijk de geconstateerde uitdagingen aan te pakken. De afdeling Algemeen Personeelsbeleid (APB) neemt de voorstellen van de regeringsleider mee voor het efficiënt en transparant afhandelen van haar diensten.

“Het bevorderen van de diensten in de gezondheidssector heeft hoge prioriteit”, meldt de president. In het kader daarvan heeft de regering de aanschaf van medisch apparatuur goedgekeurd. Het gaat bij deze om apparatuur voor het Medisch Microbiologisch Lab (M.M.L.) en de Moeder- en Kindzorg in het ’s Lands Hospitaal. Daarnaast zal ook het Academisch Ziekenhuis worden voorzien en wel het Pathologisch Anatomisch Laboratorium (P.A.Lab), de Spoedeisende Hulp (S.E.H.), en de afdeling Urologie.

Er zijn voortgangen geboekt met betrekking tot het visumvrij reizen naar het buitenland. Een besluit dat genomen is, betreft de overstap van normale passpoorten naar E-Passpoorten, wat een vereiste is geworden voor visumvrij reizen naar bepaalde landen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) onderhandelt momenteel samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en buitenlandse bedrijven om diverse uitdagingen aan te pakken. Dit omvat onder andere de selectie van een gekwalificeerd bedrijf dat de vereiste licentie bezit voor de levering van E-Passpoorten aan Suriname.

Vervolgens is door de regering goedgekeurd geworden dat 325 personen hun grondhuur of erfpacht perceel tot een maximale grote van 2500 m² geconverseerd wordt tot eigendom. Deze optie was reeds in oktober 2023 middels het Staatsbesluit Grondconversie geïntroduceerd. Grondconversie biedt de burger enige zekerheid van eigendom van het perceel, en beschermt tegen mogelijke verlies door onwetendheid. Daarnaast vergroot het de waarde van het perceel, wat vele voordelen met zich meebrengt. De regering moedigt daarom de samenleving aan om gebruik te maken van deze mogelijkheid tot grondconversie.