Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

RR-leden Lelydorp leggen problemen op bord president

In een buurtbijeenkomst, gehouden in het Informatie- en Studiecentrum van Lelydorp, hebben enkele ressortraadsleden dit ressort de aandacht van de regering, in deze president Chandrikapersad Santokhi, gevraagd voor tal van problemen in diverse wijken in de hoofdplaats van het district Wanica. Op vrijdag 1 september 2023 was de president samen met de ministers Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) en de DNA-leden Asis Gajadien en Henk Aviankoi aanwezig tijdens de buurtbijeenkomst. In een volle zaal brachten de rr-leden de noden van het volk over aan de aanwezige regeringsfunctionarissen.

RR-lid Winston Stolk gaf aan dat de landbouwers in Lelydorp enorm geraakt worden door de hoge prijzen van meststoffen in de winkels. Hierdoor ontstaan er moeilijkheden bij de productie. Hij vroeg de president om verandering te brengen aan deze situatie zodat de landbouwers aan goedkope meststoffen kunnen komen. Zijn collega Kaarsbaan zette de problemen van de bewoners aan de Krishnasingproject, Vredenburgweg Serie B op een rij. Het gebied kampt al geruime tijd met een ontwateringissue, slechte wegen en het ontbreken van straatverlichting. Hij vroeg om verharding van de wegen, busverbinding, het opvoeren van de waterdruk van de SWM en aanleg van een sportcomplex.

Radjin Rathipal, ressortsraadsvoorzitter van Lelydorp, zegt dat de Lelydorpers een urgente rehabilitatie zien van de infrastructuur (rioleringen en wegen) binnen het ressort. Dit ter bevordering van de leefbaarheid in de woongebieden en het vergemakkelijken van de productie en economische activiteiten. Volgens Rathipal is er een totaal van 36 km aan wegen geïdentificeerd die verhard moeten worden. Naast het verharden van ontsluitings- en verbindingswegen, moeten de binnen en tussenwegen bezand worden, en de kanalen worden opgeschoond. Hij geeft aan dat het ministerie van Openbare Werken reeds bezig met herstel van de natte en droge infrastructuur in een aantal gebieden, maar deze moet worden opgevoerd. Ook vroeg hij voor het aanleggen van sportaccommodaties voor diverse woonwijken van ressort.

Vanuit een burgerinitiatief zijn er voorstellen op tafel gelegd ter verbetering van de droge en natte infrastructuur in het district Wanica, de fileproblematiek en vermindering van de uitstoot van uitlaatgassen. De leden van de presidentiële werkgroep ‘Lelydorp en omgeving’ pleitten voor opleving van de melkveesector. Deze is verzwakt en vergrijst. Met marktconforme tarieven zijn ze ervan overtuigd dat de sector wederom kan bloeien.

President Santokhi wees in zijn toespraak op de verschillende investeringen die de regering in samenwerking met de private sector pleegt in onder andere de agrarische, gezondheids-, onderwijs- en de olie- en gassector. Hij meent dat de regering hiermee op verschillende fronten bezig is om de productie en de verdiencapaciteit van het land te verhogen. Daarnaast wordt er gekeken naar verbetering van projecten en maatregelen die moeten zorgen voor ademruimte voor de samenleving, zoals koopkrachtversterking, veiligheid voor de burgers, brandstof en de prijzen in de winkels. De angst en onzekerheid die in de samenleving heerst, zal volgens de president in de komende maanden weggemaakt worden. Ook de verkeerde percepties met een negatieve doorwerking op de samenleving, zullen worden weggemaakt met goede communicatie.