Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Regering versterkt koopkracht in 2024

De regering heeft tijdens de eerste regeringsvergadering van het jaar beslissende stappen gezet ter verbetering van het welzijn van haar burgers. De eerder overeengekomen maatregelen met vakbonden, die tot doel hebben de koopkracht van de bevolking te versterken, zijn goedgekeurd en zullen vanaf januari 2024 van kracht zijn.

De maatregelen betreffen belastingverlichting, verruiming van belastingschijven, extra koopkrachtversterking voor de landsdienaren, met name specifieke voorzieningen voor verpleegkundigen.
Om het dagelijks leven van zowel ambtenaren als werkers in de particuliere sector te verlichten, wordt de belastingvrije grens verhoogd van SRD 7500 naar SRD 9000. Daarnaast wordt ook een bedrag van SRD 400 onbelast gelaten.

De belastingschijven van 8%, 18% en 28% zijn aanzienlijk verruimd van respectievelijk SRD 946.40, SRD 659,75 en SRD 910 naar SRD 3500 per belastingschijf. Dit betekent dat meer burgers zullen profiteren van lagere belastingtarieven, waardoor ze meer overhouden voor hun eigen behoeften.
Landsdienaren en aan hen gelijkgestelden krijgen een extra SRD 1000 aan koopkrachtversterking boven op de SRD 2500 die reeds wordt gegeven. Gepensioneerde ambtenaren zullen 70% hiervan ontvangen. Voor landsdienaren in de zorgsector (verplegenden) worden specifieke koopkrachtvoorzieningen toegekend, waarmee hun waardevolle bijdrage aan de samenleving wordt erkend.

Verder hebben landsdienaren in december 2023 koopkrachtvoorziening van SRD 2500 netto ontvangen, die reeds tot en met november 2023 is uitbetaald. Daarnaast is er een eenmalig nettobedrag van SRD 2500 toegekend voor dezelfde maand. Van dit extra bedrag is SRD 1700 in december 2023 uitgekeerd. Dit betekent dat landsdienaren in totaal een koopkrachtversterking van SRD 4200 hebben ontvangen voor december, in plaats van de gebruikelijke SRD 2500 in voorgaande maanden. Het resterende saldo van SRD 800 zal gefaseerd worden uitbetaald in 2024.

Gepensioneerden, AOV-gerechtigden en onderstand genietenden zullen de koopkrachtvoorziening in december 2023 of uiterlijk januari 2024 ontvangen, berekend naar rato van 70 procent van het bedrag dat aan de landsdienaren wordt toegekend. In december 2023 kreeg de samenleving een extra voordeel met SRD 1 korting op de governement take op brandstof. Dit heeft geholpen om de dagelijkse kosten voor iedereen extra te verlichten in de maand december.
Het Coördinatiebureau heeft de voortgang van het actieplan gepresenteerd en ministers hebben een matrix ontvangen voor bestudering en actualisering. In de komende week wordt dieper ingegaan op de beschikbare financiële middelen om ervoor te zorgen dat deze maatregelen op een verantwoorde en duurzame manier worden uitgevoerd.
De regering, zet zich in voor een welvarend 2024. Deze maatregelen onderstrepen het engagement voor het ondersteunen van koopkracht en het efficiënt uitvoeren van beleid voor het welzijn van de samenleving.