Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Regering van Suriname bevordert milieuvriendelijke voertuigen en groene energie

De regering van de Republiek Suriname, heeft een belangrijke maatregel genomen om de toegang tot milieuvriendelijke voertuigen en groene energieoplossingen te verbeteren. De regering wenst ter stimulering van milieuvriendelijke voertuigen, elektrische voertuigen, groene energie en alternatieve energie opwekking alsook zonne-energiesystemen toegankelijker te maken.

Om milieuvriendelijke voertuigen en elektrische voertuigen te stimuleren en toegankelijker te maken is bij beschikking van de minister van Financiën en Planning van 20 maart 2024 La.F.no. 535, inzake schorsing van de gemeenschappelijke buitentarieven krachtens artikel 2 lid 5 van de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (beschikking elektrische voertuigen) de heffing van invoerrecht geschorst bij de invoer van elektrische voertuigen behorende bij de volgende goederencodes: 8702.9090, 8703.90000, 8704.9000, 8711.9090, 8705.1000, 8705.2000, 8705.3000 en 8705.9000. Verder kan er gedeeltelijke vrijstelling van statistiekrecht worden verleend tot een bedrag van SRD 100,-. Daarnaast wordt er geen vrijstelling verleend van BTW, omdat de wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 (S.B. 2022 no. 121, verbeterblad S.B. 2022 no. 143, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2023 no. 126) de mogelijkheid daarvoor niet biedt. Het algemeen tarief van 10% zal hiervoor gehanteerd worden.

Ten aanzien van het toegankelijker maken en stimuleren van groene energie en alternatieve energie opwekking alsook zonne-energiesystemen is het wenselijk om een gedeeltelijke vrijstelling van invoerrecht te verlenen bij de invoer van zonne-energiesystemen. In het kader hiervan is bij beschikking van de minister van Financiën en Planning van 15 december 2023 La.F.no. 3241, houdende voorwaarden voor gedeeltelijke vrijstelling van invoerrecht bij de invoer van zonne-energiesystemen krachtens artikel 39 lid 1 van de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (S.B. 1995 no. 111, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2004 no. 79), besloten om gedeeltelijke vrijstelling te verlenen van invoerrecht, met dien verstande dat 10% van het verschuldigde recht betaald dient te worden. Verder kan er gedeeltelijke vrijstelling van statistiekrecht worden verleend tot een bedrag van SRD 100,-. Bovengenoemde beschikkingen zijn bekendgemaakt in het staatsblad van de Republiek Suriname, zodat het toegankelijk is voor eenieder. Belanghebbenden hoeven dus geen vrijstellingsaanvraag in te dienen bij het Directroraat der belastingen om gebruik te kunnen maken van desbetreffende faciliteiten.