Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi: “Steun IMF gaat verder dan geld”

February 12, 2024

Vlnr.: Karel Eckhorst, minister Stanley Raghoebarsing, Afonso Bevilaqua (Executive Director IMF), president Santokhi, vicepresident Brunswijk en minister Albert Ramdin.

Het herstel van Suriname komt volgens president Chandrikapersad Santokhi voornamelijk door de goede dialoog, en door in samenwerking te blijven met De Nationale Assemblee, de vakbeweging, het bedrijfsleven, religieuze en maatschappelijke organisaties, maar vooral door offers en voortdurend vertrouwen, van het Surinaamse volk. Het staatshoofd heeft op maandag 12 februari 2024 bezoek gehad van de Deputy Managing Director van het IMF, Kenji Okamura en diens team, waaronder Afonso Bevilaqua, de Executive Director van IMF, die Suriname vertegenwoordigt in de IMF Board, en Anastasia Guscina, die deze maand de IMF-missie leidde voor de 5e evaluatie van het Extended Facility Fund (EFF) oftewel het herstelprogramma.

President Santokhi merkt op dat de steun, die Suriname van het IMF ontvangt, verder gaat dan geld. “Er wordt expertise beschikbaar gesteld. En hoewel het IMF bij uitstek gaat over monetaire en financiële zaken, blijkt er sterke aandacht te gaan naar thema’s, als goed bestuur, anti-corruptie en de sociale agenda.” Belangrijk is, volgens het staatshoofd, dat de bereikte macro-economische resultaten verder tastbaar gemaakt worden voor de gewone burger, in herstel van koopkracht, stabiele prijzen, verbetering van onderwijs, huisvesting en infrastructuur.

IMF’s DMD Kenji Okamura en president Santokhi.

Als resultaten die nu te merken zijn, somt president Santokhi de volgende indicatoren op: Wisselkoers gestabiliseerd; internationale reserves zijn hersteld; Suriname bevindt zich in de laatste fase van de schuldsanering; Het land is van een ernstige negatieve economische groei overgegaan naar een projectie van +3% voor dit jaar; De inflatie is aanzienlijk lager dan geprojecteerd en het vertrouwen in de SRD is hersteld. Het staatshoofd zegt dat het IMF-team uit Washington regelmatig op de hoogte wordt gehouden door het landenteam, onder leiding van Guscina. Echter is het de bedoeling om met het bezoek van Okamura zelf kennis te nemen van de goede resultaten, die Suriname neerzet.

President Santokhi heeft de Deputy Managing Director en zijn team op het hard gedrukt om te kijken naar de resultaten die neergezet zijn met het IMF, maar vooral ook om een kijkje te nemen bij de gebieden, waar Surinamers het minder goed hebben. “We zijn goed op weg, en dat houdt in dat we nu kunnen teruggeven, vooral aan degenen die het zwaarst getroffen zijn”, aldus het staatshoofd. Hij kijkt uit naar de verdere samenwerking met het IMF, en vooral naar de positieve resultaten die deze relatie met zich meebrengt.