Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi: “Samenwerken met particuliere sector voor sportontwikkeling”

De regering heeft de ontwikkeling van sport in Suriname hoog in haar vaandel. Om deze sector duurzaam te ontwikkelen, is samenwerking met particulieren noodzakelijk. President Chandrikapersad Santokhi ziet zowel de particuliere sector als de regering deels inkomen met financiering voor de sportontwikkeling. Het staatshoofd spreekt van een public-private samenwerking. “Dan denk ik dat we meer resultaten kunnen neerzetten”, aldus de regeringsleider, die zaterdag actief heeft meegedaan aan de door het Surinaams Olympisch Comité (SOC) georganiseerde Olympic Day. 

President Santokhi zegt dat de regering heel wat dossiers heeft ontvangen van overheids- en particuliere organisaties, en stichtingen die allemaal activiteiten op het gebied van sport willen ontplooien. “Wij zorgen ervoor dat al deze projecten goed begeleid worden”, aldus het staatshoofd, dat eraan toevoegt dat zal worden nagegaan of de verzoeken aan de nodige criteria voldoen. Hij wijst erop dat de regering zich via het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) bezighoudt met sportbeleid en -ontwikkeling. Daarnaast heeft de Staatsolie Maatschappij Suriname als parastataal bedrijf het Staatsolie Sportfonds, dat inkomt met financiering van sportprojecten.

Na de bijkans 6 kilometer route door de straten in de omgeving van het SOC c.q. het André Kamperveen Stadion te hebben afgelegd, had het staatshoofd nog even tijd om met verschillende deelnemers een gesprek te voeren over de noodzaak van bewegen. Hij wees erop dat de activiteit niet alleen maar om het deelnemen ging. “Je ontdekt ook jouw kracht en conditie. Als je beweegt, zorg je ervoor dat je minder ziek wordt, gezond bent, meer presteert en jouw lichaam op peil houdt.” President Santokhi zegt dat de regering zich ervoor inzet om in de basiszorg te investeren en tegelijk de kosten in de tweedelijnszorg te reduceren. Hij legt tevens de nadruk op de mentale voordelen van een goede gezondheid.

Het staatshoofd toonde zich ingenomen met de deelname van zowel jong als oud. Zulke evenementen zorgen volgens hem ook ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en leren kennen, hetgeen ook positieve invloed heeft op de geestelijke gezondheid. Verder bleef hij stilstaan bij de kernwaarden van de olympische beweging, te weten: bewegen, educatie en ontdekken. Volgens president Santokhi moeten we met zijn allen Suriname gezond maken. “De regering moet zorgen dat het land en het bestuur gezond zijn en dat er ook een gezond beleid ontwikkeld wordt naar alle sectoren. Als mens moeten wij ervoor zorgen dat wij gezond zijn als individuele burger van het land.”